Mirror Me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wai Kit Lam, Mirror Me, 2005, C-type print, 50 x 75 cm. Courtesy of the artist.

 

 

 

 

 

Mirror Me

 

info